Qadınlar hər zaman cəmiyyətin tərəqqisində mühüm rol oynayıb. İradəsi, mərdliyi, zəkası ilə seçilən Azərbaycan qadınları da həmişə ictimai həyatda aktivlikləri ilə fərqləniblər. Tariximizin hər səhifəsi qadınlarımızın  müdrikliyi, fədakarlığı, qəhrəmanlığı ilə zəngindir. Xalqımızın həyatında   adını qızıl hərflərlə yazmış qadınlarımızın sayı kifayət qədərdir.

Bilgisel.az ilklərə imza atan Azərbaycan qadınlarını təqdim edir:

 

Sara Aşşurbəyli – Azərbaycanda ilk qadın tarix elmləri doktoru

Azərbaycanda ilkə imza atan qadın

Azərbaycanda ilk qadın tarix elmləri doktoru

 

 Şəfiqə Axundova – ilk bəstəkar qadınlarımızdan biri, Şərqdə ilk opera yazan qadın

Azərbaycanda ilkə imza atan qadın

Şərqdə ilk opera yazan qadın

 

Xədicə Əlibəyova – Azərbaycanda ilk qadın jurnalı “İşıq” məcmuəsinin redaktoru

Azərbaycanda ilkə imza atan qadın

Azərbaycanda ilk qadın jurnalı “İşıq” məcmuəsinin redaktoru

 

Kübra Fərəcova – Azərbaycanda ilk qadın səhiyyə naziri, tibbi elmləri doktoru, professor

Azərbaycanda ilkə imza atan qadın

Azərbaycanda ilk qadın səhiyyə naziri

 

Svetlana Qasımova – Azərbaycanda ilk qadın ticarət naziri

Azərbaycanda ilkə imza atan qadın

Azərbaycanda ilk qadın ticarət naziri

 

Hənifə Məlikova – Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabinin ömür-gün yoldaşı, Azərbaycanda ilk məktəb direktoru

Azərbaycanda ilkə imza atan qadın

Azərbaycanda ilk məktəb direktoru

 

Şövkət Məmmədova – Azərbaycanda ilk qadın opera müğənnisi, SSRİ xalq artisti, professor

Azərbaycanda ilkə imza atan qadın

Azərbaycanda ilk qadın opera müğənnisi

 

Leyla Məmmədbəyova – ilk Azərbaycanlı qadın təyyarəçi

Azərbaycanda ilkə imza atan qadın

İlk Azərbaycanlı qadın təyyarəçi

 

Ağabacı Rzayeva – Azərbaycanın ilk qadın bəstəkarı, əməkdar incəsənət xadimi

Azərbaycanda ilkə imza atan qadın

Azərbaycanın ilk qadın bəstəkarı

 

Sona Vəlixan – ilk azərbaycanlı qadın professor

Azərbaycanda ilkə imza atan qadın

İlk azərbaycanlı qadın professor

 

Bəyim İsmayılova